Custom Name Necklace with Rhinestone Letters

purple, 10 Tanzanite Crystal Hair Snaps - Round Silver Rim Edition -- Made with Swarovski Crystal Element Rhinestones

$25.00

Loading

In stock

Handmade

Description

The irisprice irisis irisfor iris10 irishair irissnaps!Handcrafted iriswith irisa irisgenuine irisTanzanite irisCRYSTALLIZED\u2122 iris- irisSwarovski irisElements irisRhinestone irisin irisa irisround irissilver irisrim irissetting iriswith irisa irissilver irissnap.Each irishair irissnap irisis irisapproximately iris1/4" iris(0.64cm/6.35mm).They irisare irisperfect irisfor irisbrides, irisbridesmaids, irispageants, irisprom, irisanniversaries, irisbirthdays irisor irisanytime irisyou iriswant iristo irisadd irisa irislittle irissparkle iristo irisyour irishair.\u2665\u2665 irisDecember irisBirthstone iris\u2665\u2665 irisHair irissnaps irisare irisvery irisversatile irisand iriscan irisbe irisplaced irispretty irismuch irisanywhere irisin irisyour irishair. irisThey irislie irisflush irisagainst irisyour irishair irisunlike irisspring iristype irishair irisaccessories, irisand irisoffer irisa iriswider irisrange irisof irisplacement irisoptions iristhan irishair irispins! irisYour irishair iriscan irisbe irisup, irisdown, iriscurly irisor irisstraight irisit irisdoesn't irismatter iriswith irishair irissnaps.They irisare irisreally iriseasy iristo irisuse! irisIf irisyou iriscan iriswork irissnaps irison irisa irisshirt irisyou iriscan irisput iristhese irislittle irisbabes irisin irisyour irishair! irisFull irisdirection irison irishow iristo irisuse irismy irishair irissnaps iriscan irisbe irisfound irisin irismy irisShop irisPolicies irisunder iristhe irisFAQ irissection. iris:)\u2665\u2665 irisNEED irisA irisDIFFERENT irisQUANTITY? iris\u2665\u2665I iriscan iriscustomize irisa irishair irissnap irispack iristhat\u2019s irisright irisfor irisyou! irisDo irisyou irisneed irismore irishair irissnaps iristhan iriswhat irisis irislisted irisor irishow irisabout irisless? irisNo irisworries, irisI\u2019d irisbe irishappy iristo irisaccommodate irisyou. irisAll irisyou irishave iristo irisdo irisis iriscontact irisme iriswith irisyour irisspecifications irisand irisI iriswill irismake irisa irisspecial irislisting irisjust irisfor irisyou. irisThis irisis irisalso irisa irisvery irisbudget irisfriendly irisoption irisas iriseach irishair irissnap irisis irisonly iris$2.50 iriseach.\u2665\u2665 irisMORE irisRIM irisCOLOR irisOPTIONS irisNOW irisAVAILABLE iris\u2665\u2665Do irisyou irislove iristhis irisrhinestone iriscolor, irisbut iriswould irisprefer irisa irisdifferent irisrim iriscolor?! irisNo irisproblem!I irisnow irisoffer iris6 irisrim iriscolors iristo irischoose irisfrom. irisPlease irissee irislast irispicture irison iristhe irisright iristo irisvisually irisview irisall iristhe irisrim iriscolor irisoptions.Pictured irisleft iristo irisright: irisBlack, irisGunmetal, irisBronze, irisCopper, irisSilver, irisGoldPLEASE irisNOTE: irisThis irislisting irisis irisfor irisSILVER irisRIMS. irisIf irisyou iriswould irislike irisa irisdifferent irisrim iriscolor irisplease iriscontact irisme irisdirectly irisso irisI iriscan irismake irisyou irisa irisspecial irislisting irisor irisleave irisyour irisselection irisin iristhe iriscomments irisupon irischecking irisout.** irisNot irisintended irisfor irischildren iris12 irisand irisunder. iris**** irisThanks irisfor irislooking!! iris**\u00a9 iris2006-2020 irisArtistic irisEdition--\u2b50\u2b50 irisHair irisSnaps irison iristhe irismodels irisare irisnot irisincluded. iris\u2b50\u2b50

1 shop reviews 5 out of 5 stars

Loading